Do 31 sierpnia odbierz specjalną propozycję, dzięki której Twój nastolatek odkryje mocne strony,
nauczy się nimi zarządzać i będzie sprawniej osiągał swoje cele edukacyjne!
ONLINE
 DIAGNOZA PREDYSPOZYCJI
 I UZDOLNIEŃ NASTOLATKA - JEST JUŻ
W ZASIĘGU TWOJEJ RĘKI!
Świetnie, że do nas trafiłeś! 
lub
STACJONARNIE 
NA SASKIEJ KĘPIE
Diagnoza służy do wskazania silnych stron dziecka, bada m.in. predyspozycje: językowe, matematyczno-logiczne, opiekuńczo-usługowe, uzdolnienia w takich obszarach jak umiejętność koncentracji uwagi, pamięć operacyjną, uważność oraz postawę twórczą bądź odtwórczą. Diagnoza wskazuje zarówno preferowany styl uczenia się, jak i preferowane warunki i kierunki nauki.

TALENT + WIEDZA + UMIEJĘTNOŚĆ = MOCNA STRONA
CO POWINIENEŚ WCZEŚNIEJ WIEDZIEĆ?
DIAGNO - CO...???
Diagnostyka oparta na trzech spotkaniach z psychologiem, przeprowadzona w atmosferze otwartości, pozwoli Twojemu dziecku odkryć pełnię jego możliwości i potencjału.
BADAMY TO CO W DZIECKU
JEST NAJLEPSZE!
ODBIERZ SPECJALNĄ PROPOZYCJĘ
Product image
Diagnoza predyspozycji i uzdolnień Twojego nastolatka
492,00 zł
Product image
Diagnoza predyspozycji i uzdolnień Twojego nastolatka + 2 konsultacje indywidualne
675,00 zł
+ UŚWIADOMIENIE
MOCNYCH STRON
1. Wywiad diagnostyczny - bo ważne jest co dziecko mówi o sobie, jak się postrzega, czy jest świadome swoich mocnych i słabszych stron. Wywiad pozwala określić, czy to co dziecko wie i mówi na swój temat jest spójne z jego predyspozycjami i uzdolnieniami oraz obranym dotychczas kierunkiem.

2. Testy diagnostyczne - pozwolą określić zainteresowania w zakresie typów wykonywanych czynności oraz warunków pracy. Dają możliwość określenia zawodów rekomendowanych oraz takich, które nie wpisują się w predyspozycje dziecka. Za pomocą testów dokładnie mierzymy, w którym kierunku dziecko wykazuje uzdolnienia, m.in.: koncentrację, logiczne myślenie, uzdolnienia werbalne. Ponadto badamy czy Dziecko wyraża postawę twórczą bądź odtwórczą, czy w swoich działaniach podąża za tłumem czy wytycza własne ścieżki.

3. Podsumowanie - raport określający Profil Dziecka, omówiony na 3 spotkaniu w obecności nastolatka, rodziców, psychologa, który jest podstawą do dalszej pracy z dzieckiem.
ETAPY DIAGNOZY
+ UJAWNIENIE ZDOLNOŚCI
    I POTENCJAŁU
+ NADANIE PIERWSZEGO KIERUNKU EDUKACYJNEGO
KTO TWORZY EVEREST
Jesteśmy zespołem pasjonatów edukacji spersonalizowanej
PSYCHOLODZY
KONSULTANCI
EDUKACJI
SPERSONALIZOWANEJ
MENEDŻER
PROJEKTU
Pomagają odkrywać naturalne talenty nastolatków i nadają pierwszy kierunek edukacyjny za pomocą diagnozy predyspozycji
i uzdolnień.
Wraz z nastolatkiem kreują ich indywidualne scieżki edukacyjne oraz wspierają ich w realizacji celów edukacyjny.
Dba o kierunek, w którym Everest Education Consultants podąża oraz o misję jaką jest "pomóc młodej osobie w wieku 12-15 lat być na właściwej ścieżce edukacyjnej".
+ JESTEŚMY NA 
SASKIEJ KĘPIE
+ INDYWIDUALNE PODEJŚCIE 
DO NASTOLATKA
OPINIE
5 out of 5
WYBIERZ TERAZ ODPOWIEDNIĄ OPCJĘ DLA CIEBIE
Product image
Diagnoza predyspozycji i uzdolnień Twojego nastolatka
+ 3 spotkania z psychologiem: wywiad, testy, podsumowanie diagnozy w obecności rodzica/ów (każde po 1,5h) + Wstępny plan rozwoju Twojego dziecka + Możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy we własnym zakresie lub z naszą dalszą pomocą.
492,00 zł
Product image
Diagnoza predyspozycji i uzdolnień Twojego nastolatka + 2 konsultacje indywidualne
+ 3 spotkania z psychologiem: wywiad, testy, podsumowanie diagnozy w obecności rodzica/ów (każde po 1,5h) + Wstępny plan rozwoju Twojego dziecka + Możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy przy wsparciu Konsultanta + 2 konsultacje indywidualne z Konsultantem Edukacji Spersonalizowanej w celu np. pogłębienia wyników diagnozy, wyboru profilu szkoły średniej, wyznaczenia celu edukacyjnego i wiele innych.
675,00 zł
Everest Sp. z o.o.
ul. Walecznych 39/1
03-916 Warszawa
NIP 1132972396
REGON 380073326
tel. 517 949 335
e-mail: biuro@everest-edu.pl
www.everest-edu.pl
MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z OFERTY ZAKOŃCZY SIĘ ZA...
00
DNI
01
GODZINY
00
MINUTY
00
SEKUNDY
Regulamin promocji:
1. Wykonawcą usługi jest Everest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Walecznych 39/1
3. Promocja obejmuje 3 spotkania z psychologiem trwające po 1.5 h każde lub 3 spotkania z psychologiem trwające po 1.5 h każde oraz 2 konsultacje indywidualne z konsultantem trwające 60 minut każda.
2. Po dokonaniu zakupu Asystent biura skontaktuje się telefonicznie z kupującym w celu ustalenia dogodnych terminów spotkań.
3. Można odstąpić od umowy w ciągu dwóch tygodni od dokonania zakupu. 
4. Everest Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykonania procesu diagnostycznego wyłącznie w formie online.  
ZOBACZ FILM JAK TO ROBIMY I ZACHĘĆ
TYM SWOJEGO NASTOLATKA
All Rights Reserved
Copyright 2019
Everest Sp. z o.o.